Batata Salteada (Sauté)

Batata Salteada (Sauté)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

batata, azeite, manteiga, alho, salsa